7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Dagens patienter >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Ikoner

 

Beskrivelse af ikonerne i dagens patienter.

 

Fordelen ved DK-ikon og Printer-ikon, er at man kan klikke på ikonet og al dente finder patienten og åbner dennes åbne post.
Her er man klar til at bogføre som betalt, eller udskrive regningen hvis denne ikke er udskrevet i forvejen.

 

7.1. ikoner listevisning

7.1. Ikon udebelvet Patienten er registreret som UDEBLEVET

7.1. Ikon vent Patienten er registreret i VENTEVÆRELSE

7.1. Ikon dk Patienten har en åben post, og regningen ER skrevet ud.

7.1. Ikon print Patienten har en åben post, men regningen er IKKE skrevet ud.

7.1. Ikon behandling Patienten er i BEHANDLING

7.1. Ikon dato Bladre mellem dagene. Frem og tilbage.

7.1. Ikon ur Dags dato.

7.1. ikon alle behandler Vælg behandler.

7.1. Ikon aftaleknap Se udsnit af aftalebogen. Her vises afbud mm.