6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Funktionsknapper > Tekst >

6.0. Header - Topbjælken

Funktioner

 

Skrifttyper

 

6.2.10. Skrifttyper

Marginer

 

6.2.10. Marginer

 

Zoom og indrykning

 

6.2.10. Zoom og indrykning

Tabulatorer og kontrolkarakterer

 

6.2.10. Tabulatorer

Tabulator sættes ved at klikke på positionen under liniealen og fjernes ved at 'trække den væk fra linealen.

 

Åbne og gemme

 

6.2.10. Åbne og gemme

 

Visning og udskrift

 

6.2.10. Visning og udskrift

 

Fortryd og gendan

 

6.2.10. Fortryd og gendan

 

Tekst- og baggrundsfarve

 

6.2.10. Tekst- og baggrundsfarve

Grafik (billeder)

 

6.2.10. Grafik

 

Indsættes billedet som karakter, behandles billedet som om det var et bogstav, dvs. Det kan flyttes med tabulatorer eller space-karakterer.
Størrelsen af billedet indstilles med 'slideren' til højre for knapperne (er kun synlig, når man klikker på det billede, man vil skalere).

Billedet indlejres i tekstfilen, hvilket gør det muligt at eksportere filen til andre programmer eller sende filen som HTML-mail via mailprogrammet.

 

Indsættes billedet som objekt har man mange flere muligheder for at skalere billedet, idet man med nedtrykt ALT-taste kan ændre billedets
størrelse og position uden indskrækninger.

Da billedet ikke gemmes direkte som en del af teksten, men snarere som en 'henvisning' til et billede på disken, kan billeder der er importeret
på denne måde ikke mailes som html-filer, ej heller kan de gemmes som MS-word-dokumenter. De kan uden problemer gemmes som RTF-tekst
eller PDF-dokumenter, så hvis man kun agter at bruge dokumenter i aldente eller sende dem som PDF-mails, er objekt importen den foretrukne
måde at importere billeder på.

 

 

Email

 

6.2.10. email  

Ved klik på e-mail knappen åbnes klinikkens normale mail program med dden åbnede tekst som indhold. Du behøver blot at finde modtagerens
adresse i adressebogen og klikke send.

 

 

PDF-eksport

 

6.2.10. PDF eksport

Hvis dokumenter sendes og/eller gemmes som PDF er de sikret mod at der foretages en efterfølgende redigering. Dette format sikrer således
afsenderen af elektronisk post at indholdet altid stemmer overens med et afsendte/gemte.

 

 

Sidehoved og -fod

 

6.2.10.Sidehoved og -fod

 

Sidehoved og/eller sidefod, der gentages automatisk på hver side kan indsættes via menuen Indsæt – Sidehoved eller Sidefod.

 

Når redigeringen af sidehoved er aktiv, vises den normale tekst i grå farve. Indtast sidehoved-teksten inden for den stiplede linie.
Teksten kan formateres med de normale værktøjer (farve, font, udligning osv.)

Når der igen klikkes i hovedteksten, vises sidehovedet i grå farve (for at vise, at denne tekst ikke er redigerbar, så længe den normale
tekst er aktiv. Ved udskrivningen printes sidehovedet selvfølgelig i den farve og stil der er fastlagt.

 

 

Tabeller

 

Har man behov for at indtaste data i tabellarisk form, benyttes tabel-funktionen.

Vælg menuen Tabel – Indsæt – Tabel

 

6.2.10. Tabeller

 

Nu åbnes vinduet Tabel-indstillinger. Vælg antallet af kolonner og rækker i tabellen

 

6.2.10. Tabelindstillinger

 

Tabellen vises omrammet af grå linier (disse er ikke synlige i udskriften)

 

6.2.10. Tabel eksempel

 

Via menuen tabel er det muligt at indsætte eller fjerne kolonner, rækker og celler. Desuden kan tabellen splittes op i flere enkelte tabeller.

Bredden af de enkelte kolonner ændres med musen, idet man "griber" en af linierne, der begrænser tabellen.

For yderligere oplysninger om tekstprogrammets funktioner anbefaler vi Dansk Nordentas specielle kurser i betjeningen af tekstprogrammet.

 

 

Se også:

Oprettelse og redigering af breve