1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

Furkatur involveringer

 

 

Knapperne for involveringer har flg. betydning:

 

Superficiel involvering facialt

Superficiel involvering lingualt

Superficiel involvering distalt i højre side / mesial i venstre side

Superficiel involvering mesialt i højre side / distal i venstre side

Profund involvering facialt

Profund involvering lingualt

Profund involvering distalt i højre side / mesialt i venstre side

Profund involvering mesialt i højre side / distal i venstre side

Knappen markerer en kirurgisk PA-behandling

 

De blanke knapper fjerner markeringer på markerede tænder.

 

Knapperne er uden funktion, hvis der forsøges registreret en involvering på enrodede tænder.

 

Ved registrering af furkaturinvolveringer markeres tanden først og derefter den ønskede registrering.