1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

PA registrering

 

Først vælges om man vil benytte en "blank" status som basis for registreringen, dvs. optage en helt ny registrering, eller om man vil benytte den seneste registrering som basis. Her kan man så komplettere registreringen på de tænder, der udviser forandringer.

 

Dernæst vælges, om man ønsker at foretage registrering på Alle tænder eller på Selekterede tænder. Vælges selekterede tænder opfordres man til at markere de tænder, der skal med i registreringen. Vælges alle tænder starter registreringen i 1. kvadrant.

 

Til slut klikkes på START-knappen for poche-, margo- eller processus alveolaris registreringen.

 

Det er ligegyldigt, hvilken af de 3, der registreres først, og det er frivilligt om man vil foretage alle registreringer.

 

Pocher over 10 mm: Vil man registrere en poche på 10 mm eller derover, trykkes + tasten først, dvs " + 2" registrerer en poche på 12 mm.

 

Har man ved en fejl fået aktiveret 10´er funktionen, ophæves den igen ved at trykke + tasten en gang til, dvs " ++2" vil registrere 2mm.

 

Pocher på 0 mm kan indgives enten ved at trykke "0" eller ved at trykke "Enter" tasten eller "pil til højre". "Enter" tasten og pil tasten har dog en
speciel funktion, idet man med disse taster overtager et evt. eksisterende mål. Hvis der ikke er registreret noget i forvejen på den flade man befinder
sig på, vil "Enter" eller "pil til højre" være det samme som at trykke "0".

Denne funktion hænger sammen med rette-funktionen.

 

 

Involveringer og løsninger kan slettes med de respektive blanke knapper.

 

Det er muligt at registrere ydelser selv om man befinder sig i pa-registreringen. Tandgrafikken opdateres først, når man vender tilbage til det normale
tandskema.

 

Rettelser under registreringen.

Hvis man har tastet forkert, kan man bevæge sig tilbage i skemaet med "pil til venstre" tasten.

 

Herved lyser den aktive poche med turkis farve. Et tryk på en numerisk tast retter det pågældende mål. Trykkes "Enter" eller "Pil til højre" bevæger
pilen sig igen fremad i skemaet og overtager de mål, der var registreret i forvejen.

Når registreringen er nået til den sidste tand / flade i registreringen, gemmes pa-statusregistreringen automatisk. Man kan herefter - hvis det
ønskes - fortsætte med registrering af margo gingivae og/eller proc. alveolaris.

 

Se også:

Furkatur involveringer

Løsning, blødning og pusflåd