1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

Henvisning

 

 

Henvisningsfeltet indeholder en liste over de relevante klinikker i lokalområdet.

 

Ved fastlæggelse af den ønskede henviser vælges denne på listen i rullepanelet, og der afsluttes med Gem.

 

Klik på Ny i henvisningsfeltet og opret yderligere specialister direkte i patientfanen. Hvis der skal tilføjes bemærkninger til den enkelte
henviser gøres dette i Stamdata/Adresser/Henvisere.

 

Efter valg af patientens henviser klik Gem.

 

Hvis alle felter i oprettelsen anvendes til korrekt input, fremkommer de relevante data velordnede i henviserfeltet.

 

Felter til indtastning af navn på hhv. den behandler der har henvist til klinikken, og/eller hvem der har anbefalet patienten at henvende sig.

 

Afslut altid indtastninger med Gem.

 

Se også:

Adressekartoteker