9.0. Header Service og teknik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Service og teknik > Service, support og licens >

9.0. Header Service og teknik

Hotline

 

Hotline er åben daglig fra: kl. 07.30 - 15.00 på telefon: 87 68 16 39

Nødtelefonen er åben Man-Tors: kl. 15.00 - 16.30 på telefon: 87 68 16 16

 

Det er vort mål at alle brugermæssige spørgsmål skal kunne besvares omgående. Hvis problemet er af mere kompleks karakter verificerer vi
svaret i vort bagland og vender tilbage meget hurtigt.

 

Når du ringer til al dente, skal du sidde ved computeren og have den relevante produktdokumentation ved hånden. Du skal have flere af følgende
oplysninger klar:

 

* Versionsnummeret på al dente.

* Den hardwaretype, du anvender, herunder evt. netværkshardware.

* Det operativ system, du anvender.

* Den nøjagtige ordlyd i meddelelsen på skærmen.

* En beskrivelse af, hvad der er sket, og hvad du gjorde, da problemet opstod.

* En beskrivelse af, hvordan du har prøvet at løse problemet.

 

Versionsnummeret finder du ved at klikke på Info øverst i program skærmbilledet og derefter Info i rullepanelet.