5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Kartoteker > Ydelsesrelationer >

5.0. HeaderStamdata

Hvad er en relation?

 

 

Når en ydelse, et brev eller en makro har fået tildelt en relation er der skabt forbedrede muligheder for finde ydelsen i de respektive kartoteker.  
Klik på rullepanelet og få vist de muligheder der er for afgrænsninger. Klik derefter på den ønskede relation og de respektive kartoteker sorteres
til en visning der kun indeholder det ønskede.        

 

 

Se også:

Oprettelse og redigering af ydelsesrelationer