5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Kartoteker > Ydelsesrelationer >

5.0. HeaderStamdata

Oprettelse og redigering af ydelsesrelationer

 

Vælg emnet Ydelsesrelationer og opret eller rediger standardopsætningen.

 

Klik Opret for at oprette en relation og derefter Gem. Tilsvarende klik Slet når en relation er markeret, hvis den ikke ønskes i menuen.

 

 

Listen kan tilpasses løbende og den fremkommer under opsætningen af ydelser og makroer.

 

Se også:

Hvad er en relation?