5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Kompleks >

5.0. HeaderStamdata

Hvad er et kompleks?

 

Et kompleks er en gruppe af enkelt handlinger der er sammensat i en forud defineret rækkefølge, og således udgør en form for checkliste ved komplekse behandlinger.

 

I al dente tjener komplekser det formål at guide behandleren gennem større opgaver, således at journalen føres korrekt og alle ydelserne afslutningsvis fremgår af regningen.

 

Se også:

Oprettelse og redigering af komplekser