5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Kompleks >

5.0. HeaderStamdata

Oprettelse og redigering af komplekser

 

Oprettelse af komplekser

Klik på Opret, skriv en forkortelse i feltet Kode og et navn i feltet Betegnelse.

 

 

 

Find de ydelser i ydelseskartotekerne der skal indgå i komplekset og dobbektklik på dem enkeltvis. Herved overføres de til listen over indeholdte ydelser.

Vælg hhv. Enhed, Relation og Mærke (vælges kun hvis disse funktioner ønskes anvendt ved afgrænsning af journalen).

 

Marker feltet for at kunne kvittere hver gang en ydelse er gennemført.

Klik Gem.

 

Prisfelterne opdateres automatisk efterhånden som der tilknyttes ydelser.

Rækkefølgen af ydelserne i komplekset kan tilpasses det konkrete behandlingsforløb med knapperne Op og Ned.

 

For at benytte kompleks gå i patient journal.

Eks. marker tand vælg 'DEMO' kompleks

 

Så tager den de ydelser den er sat op til at hente. eks. i journal:

 

Redigering af komplekser

Vælg det kompleks der ønskes redigeret i listen komplekser.

Foretag de relevante rettelser og klik Gem.

 

Sletning af komplekser

Vælg det kompleks der ønskes slettet i listen komplekser.

Klik Slet.

 

Se også:

Hvad er et kompleks?