0.0. Header-Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

0.0. Header-Generelt

0.1. SmilSmil.
Hvis der opstår problemer i brugen af al dente kan der være flere årsager. Det kan være en "smutter" i programmeringen, eller det
kan være hotline der ikke helt har fået fat i, hvori problemet består. Det kan også være dig der har misforstået programmets rette
sammenhæng, hvilket er naturligt da der er et utal af sammenhængende funktioner og opsætninger.

 
Derfor - smil når du kontakter os for at få hjælp - dermed bliver det hurtigere at finde en løsning, og vi er alle gladere når dagen er
gået og problemet er løst.                                                                                

                                               

0.1. UR        Spar tid

al dente hjælp indeholder beskrivelser af alle programmets funktioner og kan derfor hurtigt give brugeren information om anvendelse
og fejlfinding. Du har også mulighed for at finde hjælp via aldente.dk under Vejledninger eller FAQ under Vejledninger.
Her finder du vejledninger i de mest almindelige dagligdags funktioner/kørsler, så som sygesikringsafregning, indkald og rykker.
Brug dem som en "opskrift".

 

0.1. Spar penge        Spar penge

 Almindeligt forekommende spørgsmål besvares hurtigst med anvendelsen af denne manual. Derved spares tid, og tid er penge.

 

0.1. Pære        Ligefrem logik

Denne manual er opbygget med samme logik som programmet, med skuffer og faneblade. Det gør det let at finde de enkelte emner
uden at skulle igennem en sofistikeret søgning.

 

0.1. Printer        Udskriv manualen

Udskriv det markerede emne, eller den markerede overskrift og alle under emner.