0.0. Header-Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

0.0. Header-Generelt

Sikkerhed i al dente.

 

 

 

Spørgsmålstegn

Al dente sikkerhed

For at lette overblikket følger her en kort oversigt over sikkerhedsfunktionerne i al dente.

 

Programmet kan ikke startes uden en adgangskode

 

Programmet kan ikke startes, hvis databasen ikke er beskyttet med et password.

 

Der er ikke adgang til databasen udefra.

 

Sikkerhedsrelevante data i databasen krypteres med 128-bits nøgler.

 

Alle dataudtræk krypteres med 128-bits nøgler

 

 

 

Grundtanken bag den nye version har været, at det på ingen måde må være muligt, at personfølsomme data, der lagres i al dente kan komme
uvedkommende i hænde, hverken gennem tyveri, ’hacking’ eller aflytning af internetforbindelser.

 

Vi er klar over, at der aldrig kan opnås 100 procents sikkerhed på moderne EDB systemer, men de i version 6.00 gennemførte sikkerhedsopdateringer
er blevet testet og godkendt af et renommeret sikkerheds consulting firma (CSIS), der har bekræftet, at al dente endog opfylder de skærpede

sikkerhedskrav, der gælder for offentlige institutioner.

 

Derudover er programmet blevet moderniseret i mange henseender. Store dele af programmet er nu udviklet i Microsoft Visual Studio, som gør det
muligt skridt for skridt at skifte over til det mere fremtidssikre ’.NET framework’.

 

Det er således nødvendigt, at Microsofts .Net framework er installeret på computeren.

 

I denne forbindelse har vi sagt farvel til det hidtidige udskriftssystem under ”Postscript” og omstillet alle udskriftsfunktioner til at benytte  bruger-
redigerbare design-templates, hvilket giver en betydelig større fleksibilitet i individuelle tilpasninger af udskrifterne.

 

Denne omstilling kræver tilpasninger af diverse udskrifter i forbindelse med opdateringen, som kan være svære at gennemføre for en uøvet bruger, så
også her er det absolut en fordel, at opdateringen gennemføres af en al dente medarbejder.

 

I forbindelse med opdateringen vil der ligeledes blive foretaget et grundigt check af klinikkens backup procedurer. Efter dette check vil klinikken
modtage en ’datasikrings rapport’ med eventuelle anbefalinger til forbedringer, hvis disse skønnes at være nødvendige.