2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Posteringer >

2.0. Header-Økonomi

Igangværende posteringer

 

Her vises alle posteringer der er foretaget siden sidste Dagslut

Der kan vælges regnskab, og posteringerne ses kun for det regnskab der er valgt i listen.

I højre hjørne, ses saldo for Kasse og Bankindestående

Højreklik for at tilføje flere konti.

 

 

 

Tilføj Postering:

Klik på knappen 2.1. tilfoj postering eller brug genvejen Ctrl+Enter.

 

Her kan posteres, på samme måde som  i Posteringsark

Forskellen er, at i posteringsarket kan man lave flere posteringer inden man bogføre. Her bliver linien bogført når man trykker OK.

 

GENVEJ alt pil ned i felter der indeholder lister, såsom TDL, Kode, Debet og Kredit

 

Man kan højreklikke på en posteringslinie.

2.1. højrekliksmenu i posteringsliste

 

Tilføj postering - for at åbne ovenstående vindue til at postere i.

Vis bilag - bilaget åbnes i et nyt vindue

Opret modpostering - ved forkert postering, kan man fortryde ved at oprette modpostering. Der er så byttet om på debet og kredit og der kan foretages ny postering.

Kopier - Genvej for kopier = Ctrl+C. Den/de kopierede linier kan sættes ind i eks. mail, Excel eller lign.

Udskriv - Genvej for udskriv = Ctrl+P. Stå på en tilfældig linie og vælg udskriv. Hele arket bliver udskrevet og ikke kun den linie du står på.

Vis debitorkonto - denne option er der kun, hvis man står på en debitorpostering. Højreklik for at se debitorkontoen.