2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Dagslut

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Dagslut"

 

Det er en god ide at køre en dagslut hver dag. Hvis man har flueben i "Udskriv dagsprotokol", skal dagslut kørers efter den sidste skrevne regning.

Ellers er det ligegyldigt hvornår man kører den.

 

Hvis man har online backup, behøver man ikke have flueben i "Kør datasikring" og dermed kan man kører dagslut uden det genere andre på klinikken.

 

Har man flueben i "Send til Danmark", skal dagslut køres på den pc, der er sat op til dette.

 

Se beskrivelse af felterne under billedet.

 

Afslut Dankortterminal

Denne mulighed er der kun, på den pc hvor chipdankortterminal er tilsluttet. Dvs. det er bedst at køre dagslut fra denne. Hvis man ikke afslutter
dankortterminal, så ville den sidste transaktion hænge, til næste gang i tager i mod dankortindbetaling.

 

For alle regnskaber

Har i flere regnskaber, kan der sættes flueben, hvis man ønsker at køre én dagslut, gældende for alle regnskaber. Hvis der ikke sættes flueben,
skal man køre dagslut for hvert regnskab.

 

Afslut igangværende posteringsliste og kasserapport

Alt, hvad der er bogført siden sidste dagslut, ville blive samlet på en liste og der er derefter tomt i fanebladet 'posteringer'. Kasserapporten, ligger dagens
posteringer til primo-beholdningen.

 

Udskriv posteringsliste

Sæt flueben, hvis I ønsker udskrift. Ellers er listen blot genereret og kan udskrives fra Økonomi – opslag/udskrifter – posteringsliste

 

Udskriv kasserapport

Kasserapporten bruges til at stemme kassen af. Sæt flueben, hvis I ønsker udskriften. . Ellers er listen blot genereret og kan udskrives fra
Økonomi – opslag/udskrifter – kasserapport.

 

Udskriv dagsprotokol

Her udskrives alt hvad der er lavet af ydelser for den dato der står i feltet. Derfor er det vigtigt at man er færdig med at taste dagens ydelser ind.
Der kan altid udskrives nu dagsprotokol fra Økonomi – opslag/udskrifter – dagsprotokol.

 

Udskriv dagsedler

Den udskriver for den dato der står i feltet. Markere de behandlere der skal udskrives dagsedler for. Hold CTRL nede for at markere flere.

 

Udskriv ikke-udskrevne regninger

Her udskrives de regninger som er genereret og står i Åben post, men endnu ikke er udskrevet.

 

Send til Danmark

Dette kan kun gøres fra den PC der er sat op til at sende Danmark.

 

Kør datasikring

Intern kopi. Dette er meget vigtigt, med mindre I har online backup hos os.

 

Luk efter kørsel

Computeren lukker.