6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken >

6.0. Header - Topbjælken

Indkaldsdata

 

I indkaldsprofilen registreres følgende informationer:

 

 

Indkaldeuge:

Angiver den seneste dato for aftalebehov.

Type:

Indkaldetypen kan nu ses hele tiden i Topbjælken. Feltet kan ikke rettes, der er udelukkende et informationsfelt, der giver mulighed for at se, hvilken type indkald, der er valgt for den aktuelle patient. Indkaldetypen sættes på patientfanebladet, under rediger knappen.

SU int.:

Fastlæggelse af tidsrum mellem US

Min:        

Antal tidsenheder for US angives i minutter

Status:        

Angiver hvor mange gange patienten har været med i Indkald/opsamling.

Feltet kan rettes manuelt, når Patient fanen vælges.

Status enheden angives i minut

 

Det er  muligt at springe direkte til aftalebogen til patientens indkaldeuge ved at klikke på teksten under feltet Indkaldeuge i topbjælken (teksten
er markeret med blå farve for at signalere at der er tale om et ’link’.

 

 

Se også:

Indstillinger for indkald