5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Indstillinger > Interfaces >

5.0. HeaderStamdata

Opsætning af D-service

 

Gå til Stamdata – Indstillinger – Interfaces – Indrapportering Danmark

 

 

I feltet ’Send filer med’ vælges D-Service.

I feltet ’Sti- og programnavn’ indsættes programmet ADDkSend.exe, der findes i apps-mappen, dvs. hvis al dente er installeret på drev
S:, tastes ’S:\apps\ADDksend.exe’.

 

Stierne til filer, der skal sendes og til sendte filer, kan bibeholdes som de er (forudsat at der tidligere er benyttet Danmarks-indrapportering).

 

Klik til sidst på ’Adgangskoder D-Service’ og indtast det brugernavn og password, du har fået fra Danmark.

 

 

Al dente skal lukkes og genstartes, før de indtastede ændringer bliver aktive.

 

Forsendelse med D-Service

 

Klik på Danmarks ikonet til højre, ovenfor fanebladene (ikonet er muligvis dækket af en blå pil, der betyder at filerne til forsendelse er blevet
dannet, men endnu ikke afsendt.).

 

5.7.5. Forsendelse D-service

 

Hvis D-Service er sat korrekt op spørges:

 

5.7.5. Upload D-service

 

 

Sker der en fejl i transmission, meddeles der en fejl. Afhængig af fejlen kontakt evt. hotline.

 

Se også:

Indrapportering til Danmark