6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Sygesikringen Danmark >

6.0. Header - Topbjælken

Indrapportering til Danmark

 

Når der udskrives en regning til en patient, der er medlem af Danmark, vil systemet tjekke at koderne er korrekte. Hvis koderne ikke er oprettede
har man muligheden for at afbryde udskriften.

 

Da der findes en del ydelser, som ikke har Danmarkstilskud, feltet i ydelseskartoteket sættes til 00000000. Herefter vil der ikke blive advaret om
at ydelsen ikke har en Danmarkskode. Er feltet derimod tomt, vil der blive advaret

 

Når regningen betales, gøres den klar til forsendelse. Dette kan ses ved at Danmarksikonet bliver synligt lige over fanebladende til højre på skærmen.
Ikonet bliver kun synligt på den arbejdsplads, der er sat op til at sende indrapporteringen.

 

Klikkes der nu på dette ikon, genereres indrapporteringsfilen, og Dial-in-Danmark kaldes. Klik på „Ring op" knappen for at sende filerne.
Hvis transmissionen er iorden, flyttes en kopi af de sendte filer til mappen „Outboxold". Hvis transmissionen af en elller anden grund ikke lykkes,
forbliver filerne i „Outbox" mappen.

 

Hvis der ligger filer i „Outbox" mappen vises en særlig udgave af Danmarks-ikonet, nemlig med en blå pil, der symboliserer at der er filer, der skal sendes.
Klikkes der på ikonet med den blå pil, vil Dial-in-Danmark kaldes. Er der i mellemtiden kommet flere regninger til, vil disse blive genereret og sendt samtidigt.

Er der ingen filer i „Outbox"-mappen forsvinder ikonet.

 

Sygeforsikringen Danmark tillader kun indrapportering én gang dagligt a.h.t. kontinuiteten i pakkenumrene og pakkedatoerne.

Der er derfor indføjet et check, der garanterer, at der kun kan indrapporteres en gang dagligt pr. ydernummer.

 

 

Se også:

Arkivering af DK-pakker.

Opsætning af Danmark