2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Kreditor saldoliste

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Kreditor saldoliste"

 

Kreditorsaldolisten, viser alle de åbne poster der er på kreditorerne.

 

Type - Vælg alle, eller "Forfalden pr. en dato".

Saldo pr dato - Skal kun udfyldes ved Type= "Forfalden pr. en dato".

 

Tryk Opslag.

 

Højreklik for at udskrive.