2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Opslag/Udskrifter >

2.0. Header-Økonomi

Kontoforespørgsel interval

 

Gå i 'Økonomi', 'Opslag/Udskrifter' og vælg "Regnskab" og "Kontoforespørgsel interval"

 

Fra dato - Skriv den dato du ville søge fra

Til dato - Skriv slut datoen

Behandler - Blank er = alle behandler. Der kan vælges behandler og der vises kun de posteringer der er mærket med den behandler.

Fra konto - Skriv den første konto der skal med i listen. Eller søg i listen ved at klikke på pilen

Til konto - Skriv den sidste konto der skal med i listen. Eller søg i listen ved at klikke på pilen

Opslag - Tryk Opslag for at se tallene

Vis posteringer grupperet - Sæt flueben hvis posteringerne skal vises grupperet.

Vis ikke-posterede - viser hvis der står noget i posteringsark der ikke er bogført.

Vis Debet/kredit - tilføjer Debet og kredit kolonner.

 

 

Højreklik for at se bilag, Udskrive eller eksportere til revisor.