1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

Læge

 

Lægefeltet indeholder en liste over de relevante læger i lokalområdet.

 

Ved fastlæggelse af den ønskede læge vælges denne på listen i rullepanelet, og der afsluttes med Gem.

 

Klik på Ny i lægefeltet og opret yderligere læger direkte i patientfanen. Hvis der skal tilføjes bemærkninger til den enkelte læge gøres dette under
Adresser/Læger.

 

 

Efter valg af patientens læge klik Gem.

 

Hvis alle felter i oprettelsen anvendes til korrekt input, fremkommer de relevante data velordnede i lægefeltet.

 

 

Bemærk: Listen sorteres i alfabetisk orden ud fra efternavn. Dvs. har man kun et lægehus navn, så kan man med fordel skrive lægehusets navn i
Efternavns feltet, da overblikket i listen bliver mere overskueligt.

 

Eks.:

 

Se også:

Adressekartoteker