1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Patient >

1.0. Header Patienter

Familierelation

 

Familierelation anvendes til at sammenkoble patienter. Denne funktion er uafhængig af hvor patienten bor, eller deres telefonnr.

 

 

Opsætning af medlem:

 

 

Tryk 'Ny'

 

 

Tryk 'Søg'

 

 

Sæt flueben i fornavn og skriv fornavn i feltet og tryk 'Søg' Og 'Vælg'.

 

 

 

Vælg Rolle f.eks. 'Mor' og sæt Rolle i den øverste også.

 

Flueben i 'Indkaldes samlet' (OBS: Disse vil ikke automatisk blive indkald samlet,

men man vil kunne se under indkald at der er en relation med en markering 'F')

 

 

 

Patienter som på denne måde indgår i en relation får en markering i topbjælken, i form af et rødt F.

 

 

Klikkes der på dette 'F' åbnes der nu et vindue, der viser alle familiemedlemmerne i den pågældende relation. Et dobbeltklik på en
patient i dette vindue, vil indlæse familiemedlemmet.

På den måde, er det nemt at give tider til hele familien, ved at svitse mellem patienterne i det røde F.