6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Vis >

6.0. Header - Topbjælken

Logfiler-fejlmeldinger

 

 

Logfiler kan vise (eller udskrives) indholdet af al dentes logfil over fejlmeddelelser.

 

Vælges „Send error-log til al dente" sendes logfilen til al dentes FTP-server med angivelse af klinikkens navn. Bemærk, at der føres en

log-fil for hver arbejdsplads. Det er derfor vigtigt at denne funktion udføres fra den arbejdsplads, hvor fejlen er opstået.