6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Vis >

6.0. Header - Topbjælken

Logfiler-transaktioner

 

al dente genererer automatisk en logfil over forskellige transaktioner i databasen.

 

Dette øger sikkerheden i systemet, idet det muliggør dokumentation af ændringer i essentielle data. De data der logges opfylder de

revisionsmæssige krav der stilles fra revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers.

 

Logning af tabeltransaktioner

Programmet SETLOG.EXE giver mulighed for at definere, hvilken grad af logning, man ønsker i systemet.

 

Ingen logning

minimal logning

maximal logning

 

Ved minimal logning gemmes der i logfilen kopier af alle transaktioner i de vigtigste tabeller i sql-databasen.

 

Ved maximal logning logges ALT, dvs. der gemmes en kopi af ALLE kommandoer, der sendes til sql-databasen. Herved er det altid muligt at se,

hvad der er indsat eller slettet i en tabel, inklusive klokkeslet og bruger.

Den maximale logning kan – især på installationer, der hardwaremæssigt ikke hører til de stærkeste, sløve systemet en anelse. Det er derfor

op til hver enkelt bruger at afgøre, om sikkerhed eller hastighed skal prioriteres højere.

Det anbefales at kopiere programmet setlog.exe ud på en diskette og slette det fra al dentemappen, da programmet kan benyttes til

at slå logning fra, hhv. cleare logfilen.