7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Ydelser >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Makro

 

7.2. Makro sortering

 

Klik på knappen Makro på kartoteksbjælken for at se listen over tilgængelige makroer.  For at lette søgningen efter en given makro er der indbygget en sorteringsfunktion der opdeler makroerne i grupper efter de relationer de hver især er blevet tildelt.  

7.2. Makro tekstvindue

Dobbeltklik på den ønskede makro i listen og journalteksten vises i et separat vindue. Teksten kan nu redigeres og ved klik på OK føjes den til journalen.  Der kan føjes et mærke til makro teksten ved at klikke på rullepanelet i øverste højre hjørne af journalteksten.

 

Tastaturstyring i journalteksterne:

Når teksten kaldes, stiller markøren sig i tekstfeltet.

Trykkes der Enter her, medfører dette en line-feed.

Trykkes tabulatortasten, springer markøren ud af tekstfeltet, og aktiverer OK-knappen, dvs. at et tryk på Enter tasten her vil aflevere teksten.

Esc afbryder og svarer således til klik på „afbryd" , ligemeget om man står i teksten eller på en af knapperne.

Dvs. sekvensen for at overtage en makro uden ændringer vil være: TAB og derefter ENTER.

 

Se også:

Hvad er en makro?

Makro relationer

Oprettelse og redigering af makroer

Oprettelse af mærker