7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Dagens patienter >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Markér mødetider

 

Der er 2 muligheder for at markere at patienter er kommet.

1) Klik på klokkeslet i Dagens Patienter, og nedenstående vindue fremkommer, samt patienten er indlæst i al dente.

2) Højreklik på patientnavn eller klokkeslet i Dagens Patienter, og nedenstående vindue fremkommer, men pateinten bliver IKKE indlæst i
al dente.

 

Der kan med fordel sendes besked til klinik, at patienten nu er kommet.

Der kan køres statistik på stoletimer, mødetider, ventetider mm. i al biz, hvis nedenstående bliver brugt korrekt.

 

7.1. Marker mødetider

 

Beskrivelse af mulighederne:

 

Besked sendes til

Hvis der skal sendes besked til klinik, om at patienter er kommet i venteværelse, skal man først sætte flueben ud for behandleren i
vinduet "Besked sendes til".

 

Send besked

Der skal være flueben i "Send besked", såfremt at muligheden skal være der. Ellers kommer der ingen besked på klinik.

 

I venteværelse

Klikker man kun på venteværelse, så forsvinder vinduet, og under klokkeslættet står der "Vent" og der vises et ur, som indikere at patienter er kommet.
Dette kan ses fra alle pc´ere.

Skal der også sendes en besked til klinik, er det vigtigt at man først sætter flueben ud for "behandleren" og derefter klikker på knappen "Venteværelse".

 

I behandling

På klinikken kan man klikke på knappen " I behandling". I dagens patienter - Listevisning, bliver patienttiden blå, så alle kan se, at
patienten nu sidder i stolen. Det kan være en fordel, hvis patienten skal ind til både Tp og Tdl, for så kan man se hvor pt. befinder sig.

 

Færdigbehandlet - ej journalført

Vælger man denne, så forsvinder patienten fra listen, såfremt den ikke har en åben post. Når man så har tid til at skrive journalen færdig,
sættes der flueben i "Vis ej journalførte", nederst i Dagens patienter. se Visninger

 

Færdigbehandlet og journalført

Patienten er færdig for i dag og forsvinder fra listen, såfremt der ikke er en åben post.

 

Udeblevet

Under klokkeslættet, ville der stå "UDBL" og der ville være et ?. Så kan alle se at patienten er udeblevet. Teksten der bliver skrevet i journalen,
bliver vist i et nyt vindue se herunder. Her kan man med fordel skrive sine initialer, inden det bliver journalført.

 

7.1. udeblevet

Besked sendes til

Her står alle computerne. Hvis der er en der ikke får besked, kan det skyldes 3 ting. 1 at der ikke er sat flueben i "Send besked". 2 at
programmet er gået ned. Genstart al dente på den klinik der ikke modtager besked. 3 at der er rod i arbejdspladsnavne og numre. Ring evt. til hotline.

 

Gem tider

Har man sat en forkert patient i venteværelse, kan man klikke på klokkeslættet igen. Slet den tid der står ud for "I Venteværelse". Tryk Gem tider.

 

Fjern aftalen fra listen når færdigbehandlet

Hvis patienten får regningen med hjem, og man har slået visning af DK- og printer ikoner til, ville patienten blive stående selvom de er
færdigbehandlet. Ved at sætte flueben i dette felt, forsvinder patienten fra listen.

 

Husk valgte

Har man kun én behandler på klinikken, kan der sættes flueben i dette felt, så man ikke skal sætte flueben ud for behanlder hver gang.

 

Vis/rediger besked før afsendelse

Hvis der sættes flueben her, er der mulighed for at redigere beskeden inden den sendes til klinikken, hvis man lige har en tilføjelse som
Patienten har meget ondt, eller har meget travlt eller lign.