7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Dagens patienter >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Visninger

 

Dagens patienter, er en elektronisk dagsseddel, som kan ses fra alle pc´ere. Når man står i journalen, kan det sættes op, så man
automatisk også står i Dagens Patienter.

 

Dette opsættes i Journal - Setup - Optioner - Vis dagens patienter.

 

Dagens Patienter kan vises på 2 måder ved at klikke på knappen Aftaler / Liste i højre hjørne.

 

Listevisning:                        Aftalevisning:

7.1. Dagens patienter visning           7.1. Dagens patienter aftalebogsvisning

Meningen er, at der kun skal være de patienter i listen, som er på klinikken og som skal komme senere. De patienter der har været der, kan
man lige så godt markere som færdigbehandlet, for at gøre listen mere overskuelig. Patienterne bliver i aftalebogen og i aftalevisningen, selvom
de er færdigbehandlet. I albiz, kan der køres statistik på, hvor længe patienterne venter, tom stoletimer, omsætning pr. pt. mm.
Kører man statistik efter hvornår pt. er markeret som mødt osv. skal dette gøres punktligt.

 

Beskrivelse af:

Alle behandlere

I denne liste kan der vælges behandler eller behandlergruppe. Behandlergruppe opsættes i "Aftalebog" - "Opsætning" - "Gruppe".

Det kan være en fordel at vise Tp og Tdl sammen. I receptionen har man typisk visning for alle behandlere, for at have det fulde overblik.

 

Aftaler

Klikker man på knappen "Aftaler",skifter knappen til "Liste". I Aftalevisning, kan man se slettede aftaler såfremt de er slettet dags dato, almen aftale, mm.

Klokkeslættet er highlighted, så man kan se hvor langt man er i patienttiden. Baggrunden bliver grå, ud for den tid der ER gået.

Denne visning kan være en fordel på klinikken, hvor Liste visning er bedre i receptionen, da den giver det fulde overblik.

 

Dato

I dato feltet, kan man bladre frem og tilbage i dagene. Alle andre dage end dags dato, ville være grå.

 

Uret

Klik på uret, for at komme tilbage til dags dato.

 

 

 

 

Vis "ej journalførte". Sæt flueben her, for at få vist de patienter, man ikke er færdig med at skrive journal på. Kræver, at man i Patient
Status har sat dem til "Færdigbehandlet, ej journalført". se også Markér mødetider

 

Højrekliksmenu.

Højreklik i Listevisning et vilkårligt sted. Her kan slåes til og fra, om man ønsker at få vist ikoner for, om regninger er udskrevet eller ej.

 

7.1. højreklik i listevisning

Regning genereret og klar til udskrivning = hvis man ved regningsudskrivningen har valgt "Generer regning udskriv ved betaling" og der er
flueben i dette felt, ville der komme et printerikon ud for patientaftalen i Dagens Patienter. se også Ikoner

Regning udskrevet - klar til betaling = Hvis patienten har en åben post, ville der forekomme et DK-ikon. se også Ikoner

 

 

Højreklik i Aftalevisning uden for aftalerne i det hvide. Vælg visning for 5, 10 eller 15 minutters interval. Vis "Hele dagen" eller "Normal".

 

7.1. højreklik i aftalevisning