1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Markering af regningsindhold

 

Normalvisningen for fanen Regning er som ovenstående.

 

Når en patient er under behandling og der er registreret ydelser i journalen som har genereret regningslinier ændres fanen som vist nedenfor.

 

1.4. Fanen regning - gul

 

Fanen skifter først tilbage til normalvisning når alle linier er udskrevet på en regning.

 

Genveje:

Der kan trykkes F5 for at skifte til fanebladet Regning

Tryk Enter for at udskrive regning

Tryk Enter igen, for udskriv.