1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Regning >

1.0. Header Patienter

Egenbetaling på regning til kommunen                                                                Klik for PDF vejledning

                                                                                                 Klik for video

Er patienten ikke medlem af danmark:

Hvis patienten har en egenbetaling på fx 600 kr. laves der 2 diverse ydelser i journalen således:

Linjerne kan evt. omdøbes til at hedde Egenbetaling eller lignede.

I regningsfanen markeres de linjer der skal til kommunen. Højreklik og sæt tilskud.

 

Linjen med de +600 kr. skal der ikke tilskud på, da den er til patienten.

Regningen kan nu udskrives og der vil blive dannet en regning til kommunen på 867,19 kr.  og en regning til patienten
på 600,00 kr.

Er patienten medlem af Danmark:

Er patienten medlem af Danmark, skal Danmarkstilskuddet fratrækkes med den s*d ydelse. Se vejledningen ’Fratræk Danmarkstilskud’

Er der også en egenbetaling følges ovenstående vejledning.

 

Nedenstående billede er et eksempel på en regning til kommunen hvor patienten er medlem af danmark og har en egenbetaling på 600 kr.
De sorte linjer udskrives til patienten og de lillae sendes til kommunen.

Video: