1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Kalender >

1.0. Header Patienter

Oprettelse af aftale                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

 

Dobbeltklik på tiden, eller træk venstre musetast ned over de ønskede tider og nedenstående vindue fremkommer

 

 

Her vises patientens CPR, Navn, Behandler, Dato og tid.

Tiden kan ændres, men min. med 5- minutters interval. Eks. ændre til 09:55

 

I rubrikken "Minutter" kan man klikke på et andet antal minutter.

 

Vælg Aftaletype, behandling eller US aftaletype.

 

Aftaletekst: her kan man tilføje eller ændre aftaleteksten.

 

Indkald: Som regel er der intet indkald på behandlingsaftaler.

 

Påmindelser: Sæt en påmindelse 1 dag for f.eks OBS: mobil telefon nr. kræves udfyldt. Der kan også påmindes på E-mail.

 

SMS - hvis patienten er opsat til sms, på patientfanebladet, vil man kunne se det her. Ellers kan man i listen vælge hvornår der skal sendes en sms.

Hvis pt. allerede har et mobilnummer, ville det blive foreslået, og ellers kan det oprettes i dette vindue.

Mobilnummeret gemmes automatisk på patientenforsiden.

Fravælges, eller tilføjes sms, gemmes dette ikke, da det kun er den enkelte aftale det er gældende for.

 

Kontaktoplysninger: Dette hentes fra patientforsiden. OBS: Hvis dette rettes, så rettes det på patientforsiden.

 

Aftalenote: Denne note er kun på aftalen.

 

Note på indkald: Denne note kan man sætte op til at stå på indkaldekort, SMS eller E-mail indkaldet.

 

 

Bemærk:

At hvis man opretter en aftale d.d. og den rettes så sender den en SMS igen hvis der er en påmindelse.

Hvis man kun vil se aftale og ikke ændre på noget skal man vælge 'Annullér'.