1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

PA grafik

 

Ved at sætte flueben i de respektive felter i PA-skemaet kan der fremkaldes forskellige visninger. Se nedenfor.

 

1.2.4. PA grafik

 

1.2.4. Faciale pochemål

Visning af faciale pochemål

1.2.4. Palatinale pochemål

Visning af Palatinale pochemål

1.2.4. Pocher fra CEJ

Pocher udgår fra basislinien

1.2.4. Margo ging.

Visning af margo gingivae (rød linie)

1.2.4. Proc. alveol.

Visning af den beregnede knoglelinie (blå linie)

1.2.4. Pocher som tal 2

Visning af pochemål som tal

Obs.: Det er ikke muligt at registrere/ændre pocher i denne visning.

1.2.4. Forskyd sml. status

Forskyder pochemålene ved sammenligning af 2 status