1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

Sammenlign PA

 

 

Der er flere muligheder, for at sammenligne PA registreringer.

 

Sæt flueben i "Forskyd sml. status" og vælg den dato der skal sammenlignes med.

Røde og blå søjler, viser PA-registreringer fra den dato der står i feltet "Vis status fra".

Gul og grønne søjler, viser PA-registreringer fra den dato der står i feltet "Sml. med status fra"

 

Der kan også sammenlignes med pocher som tal.

 

 

Sæt flueben i feltet "Pocher som tal"

 

Vælg herefter dato i feltet "Sml. med status fra"

PA-status åbner i nyt vindue. Dette vindue kan trækkes til en anden placering. Eks. kan man stå i journalen, og samtidig se PA status.