5.0. HeaderStamdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Stamdata > Tekster > Breve (stamdata) >

5.0. HeaderStamdata

Parameter identifikation                                                                                Klik her PDF vejledning

 

 

Parameterfelterne der anvendes ved oprettelse og redigering af breve har nedenstående betydning:

 

Parameterfelter med blå tekst benyttes kun ved rykkerudskrift.

Parameterfelter med rød tekst benyttes kun ved indkaldekørsel.

 

<aft_bh>

Behandler initialer (ikke nødvendigvis sambehandler)

<aft_bh_navn>

Behandlerens fulde navn

<aft_dag>

Aftale ugedag

<aft_dato>

Aftale dato

<aft_kl>

Aftale tidspunkt

<bh_kli-adresse1>

Behandler klinikadresselinie 1

<bh_kli-adresse2>

Behandler klinikadresselinie 2

<bh_kli-by>

Behandler klinikadresse by

<bh_kli-fax>

Behandler klinikadresselinie taxnummer

<bh_kli-mail>

Behandler klinikadresselinie 1

<bh_kli-navn2>

Behandler kliniknavn linie 2

<bh_kli-navn>

Behandler kliniknavn linie 1

<bh_kli-postnr_by>

Behandler klinik postnummer og by

<bh_kli-tlf>

Behandler klinik telefonnummer

<bh_kli-web>

Behandler klinik web adresse

<dags_dato>

Dags dato

<kli_adresse1>

Klinik adresselinie 1

<kli_adresse2>

Klinik adresselinie 2

<kli_bank>

Klinikkens bank

<kli_bank_kto>

Klinikkens konto nr. i banken

<kli_bank_reg>

Bankens registreringsnummer

<kli_by>

Klinikkens bynavn

<kli_by_trim>

Klunikkens bynavn med efterfølgende område (fx. Århus C)

<kli_fax>

Klinikkens telefax nr.

<kli_giro>

Klinikkens gironummer

<kli_mail>

Klinikkens email adresse

<kli_navn2>

Klinik navn linie 2

<kli_navn>

Klinik navn linie 1

<kli_postnr_by>

Klinikkens postnr. og by

<kli_rentepct>

Renteprocent i forbindelse med rykning

<kli_tlf>

Klinikkens telefonnummer

<kli_web>

Klinikkens Internet adresse

<pat_adresse1>

Patient adresselinie 1

<pat_adresse2>

Patient adresselinie 2

<pat_by>

Patientens bynavn

<pat_cprnr>

Patientens personnummer

<pat_dk>

Patientens gruppe i Sygeforsikringen Danmark

<pat_efternavn>

Patientens efternavn

<pat_enheder>

Antal tidsenheder ved undersøgelse

<pat_fornavn>

Patientens fornavn

<pat_gruppe>

Patientens gruppe i sygesikringen

<pat_interval>

Antal måneder mellem indkald til US

<pat_læge>

Patientens læge

<pat_navn>

Patientens fulde navn

<pat_nummer>

Patientens interne journalnummer

<pat_postnr_by>

Patientens postnummer og by

<pat_tdl>

Patientens stambehandler initialer

<pat_tdl_navn>

Patientens tandlæges fulde navn

<pat_tlf>

Patientens privat telefonnummer

<pat_tlf_job>

Patientens arbejds telefonnummer

<pat_tp>

Initialer på tandplejer tilknyttet patienten

<pat_tp_navn>

Patientens tandplejers fulde navn

<reg_beløb>

Regnings beløb

<reg_betalt>

Betalt beløb

<reg_betdato>

Betalingsdato

<reg_forfald>

Forfaldsdato

<reg_regdato>

Regningsdato

<reg_regnr>

Regningsnummer

<reg_rente>

Rentebeløb

<reg_rest>

Restsaldo

<reg_saldo>

Saldo

<reg_tdl>

Behandler

<ryk_gebyr>

Rykker gebyr på denne regning

<ryk_gebyr_ialt>

Rykker gebyr i alt

<ryk_regbeløb>

Rykker beløb (i alt)

<ryk_regbetalt>

Betalt beløb af rykkeren

<ryk_regbetdato>

Betalingsdato

<ryk_regforf>

Rykkerens forfalds dato

<ryk_regnr>

Rykkerens regnings nummer

<ryk_regtdl>

Behandler der vedrører rykkeren

<ryk_renter>

Renter på denne rykker

<ryk_renter_ialt>

Renter i alt

<ryk_restbelob>

Restbeløb

<ryk_saldo_ialt>

Saldo i alt på rykkeren

<ryk_text>

Rykkertekst

<ryk_totsaldo>

Total saldo