1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

PA skema

 

På fanebladet Tandgrafik vises det antal PA-registreringer der er lagret på patienten.

Informationen vises med rød tekst i bunden til højre.

 

F.eks. Denne her patient har en registrering.