1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Journal > PA >

1.0. Header Patienter

PA opsætning

 

 

 

Antal pochemål:

Man kan vælge om man vil have 2, 4 eller 6 pochemål pr tand.

Ved 2 mål registreres 1 poche mesialt og 1 distalt.

 

Ved 4 mål registres distalt, midtfor-facialt, mesialt og midtfor-palatinalt.

 

Ved 6 mål registreres distobuccalt, buccalt, mesiobuccalt, distopalatinalt, palatinalt og mesiopalatinalt.

 

 

Registrerings type:

1.2.4. FacialtOralt        Angiver måleretningen facialt i OK - UK og derefter oralt OK - UK.

1.2.4. Enkelt tand        Angiver at der foretages PA registrering med det valgte antal mål på den enkelte tand.

 

Registreringsrækkefølge

1.2.4. Registreringsrækkefølge        

Her kan der vælges mellem de 6 registrerings rækkefølger der er rådighedover i systemet.

 

1.2.4. Registreringsrækkefølge opsætning

Boksen for Registreringsrækkefølge er forskellig afhængigt af altal valgte pochemål pr. tand.

 

På linien 1 2 3 4 vælges afstanden mellem linierne til registreringsdybde i PA skemaet.

 

Afslut med at klikke på Gem setup.

 

________________________________________________________________________________

 

Ny 'PA tal' tryk på spærgsmål tegnet for vejledning: