6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Sygesikringen Danmark >

6.0. Header - Topbjælken

Patient accept

 

Når en patient markeres som medlem af Danmark, skal det registreres at patienten er indforstået med sutomatisk indrapportering, samt om
han/hun ønsker refusionen udbetalt straks eller senere, når der anmodes herom.

 

Klik på rullepanelet DK i topbjælken og vælg den gruppe patienten er medlem af.

Herefter fremkommer nedenstående vindue.

 

Er patienten indforstået med automatisk indrapportering til Danmark?

Her skal typisk svares JA.

Ønskes erstatning fra Danmark udbetalt straks eller efter anmodning fra patienten?

Her skal typisk vælges straks.

Medlem siden?

Dette felt behøver man ikke at udfylde. Der behøver heller ikke stå en korrekt dato. Hvis feltet er blank, og danmarksgruppe er sat til 1 eller 2,
er de berettiget til en større erstatning.

Når regning eller overslag udskrives, bliver man spurgt

 

       

Der stilles nu 3 spørgsmål som alle skal besvares. Klik Luk og systemet har registreret informationerne om patientens medlemsskab.  
Ønsker man ikke at indsætte disse informationer popper skærmbilledet automatisk op igen første gang der foretages en betaling på patient kontoen