8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Lister i alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Plukning i patientkartoteket

 

Denne funktion giver meget fleksible muligheder for at hente patientdata efter egne kriterier.

 

Der kan indtastes 3 samtidige kriterier der tilføjer eller udelukker bestemte data.

 

I det følgende beskrives fremgangsmåden for udtræk af en liste over alle patienter der ikke indkaldes, for en bestemt behandler.

 

Vælg behandler i det første felt.

8.1.3. Valg af behandler

 

Vælg første betingelse fra felterne 2 og 3 (behandler lig med Søren Hansen).

8.1.3. Første statement

 

Vælg betingelse fra felt 4 (og - eller)

 

8.1.3. Og eller

Vælg de næste kriterier fra felterne 5, 6 og 7 på samme måde.

 

8.1.3. Sidste statement

Hvis der er behov for endnu et kriterie vælges dette fra de sidste felter

 

(NB! Det er ikke nødvendigt at udfylde alle 11 felter for at søge – det afhænger af antallet af kriterier, der skal angives.. Hvis man i dette eksempel
kun havde udfyldt felterne 1 – 3 ville alle patienter for behandler SH blive fundet.)

 

Klik Start for at opbygge listen.

 

Når listen er dannet, kan man vælge enten at udskrive listen, elsportere den til Excel, eller overføre den til patientlistefunktionen.

 

Se også:

Patientlister