8.0. Header alBIZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  alBIZ > Lister i alBIZ >

8.0. Header alBIZ

Felter til listeudtræk

 

Ved plukning i patientkartoteket er der mulighed for at tilføje yderligere data til den liste der genereres.

 

8.1.3. Selekter felter

Marker  fra listen på skærmen hvilke felter fra patientkartoteket, der skal medtages i listen.

 

Flere felter kan markeres ved at holde Ctrl-knappen nedtrykket samtidigt med at der vælges felter.

 

Klik start for at opbygge listen.

 

Listen kan enten udskrives, exporteres til Excel eller overføres til patientlistefunktionen for udskrivning af seriebreve.

 

 

Se også:

Patientlister