2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Posteringsark > Posteringsark >

2.0. Header-Økonomi

Efterposteringer                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

Gå i 'Økonomi', 'Regnskab' og der rette 'sidste årsafslutning' til året inden. Så hvis du i januar 2019 har kørt årsafslutning for 2018 og bagefter
vil indlæse efterposteringer, skal dato for 'sidste årsafslutning' rettes til 31-12-2017 (har man ikke allerede kørt en årsafslutning står
datoen allerede korrekt)

 

 

Gå derefter i 'Økonomi', 'Posteringsark' à Skriv efterposteringerne ind i et posteringsark eller indlæs posterne via funktioner og importer.

For at man kan indlæse et posteringsark er det vigtigt at det er sat op på en bestemt måde.

Skabelonen findes her: https://www.nordenta.dk/al-dente/vejledninger/brugermanual-(vejledning).aspx.

Posteringsarket må ikke være åbent på din pc, når du indlæser det i al dente og overskrifterne i arket skal stå med fed skrift.

 

Når efterposteringerne er bogført, køres årsafslutningen pr 31-12-2018 igen.

Se evt. afsnittet om Opslag/udskrifter –> Årsafslutning