2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Posteringsark >

2.0. Header-Økonomi

Saldo i posteringsark

 

Nederst i venstre hjørne

2.1. saldo i posterngsark

 

I venstre side, kan man højreklikke og tilføje de konti man løbende ville se saldi på.

Saldo er den saldo der er på kontoen incl. det der er posteret og endnu ikke bogført.

Ark er saldo på det der står i posteringsarket.

 

Lige over vinduet kan man vælge, hvilken dato man vil se saldiene fra.

Der kan sættes flueben i 'Medregn alle ark', hvis der er flere posteringsark.

 

Nederst i højre hjørne.

 

2.1. differencekontrol

 

Her kan man se om er er balance.

Har man bogført noget på eks. debet og ikke kredit, så er der ikke balance og beløbet ses her i vinduet.

Man kan dobbeltklikke på bilaget i Differencekontrol-vinduet, og de tilhørende linier bliver markeret i posteringsarket.