2.0. Header-Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Økonomi > Kreditor >

2.0. Header-Økonomi

Registrer faktura

 

Gå i Økonomi - Kreditor - vælg Regnskab

 

Der er 2 måder at registrere en faktura på.

 

1) via kreditormodul

 

2) via posteringsark. Se afsnittet om K-kreditorpostering

 

Via kreditormodul klik på knappen 2.4. registrere faktura knappe

 

Kreditor

Her vælges på listen over alle oprettede kreditorer.

 

Fakturanr.

Skriv det nummer der står på fakturaen

 

Fakturadato

Skriv den dato der står på fakturaen

 

Forfaldsdato

Systemet udregner automatisk forfaldsdato i henhold til betalingsbetingelser

 

Tdl.

Udfyldes kun hvis det skal specificeres ud på den enkelte behandler. Eks. Teknik.

 

Konto

Driftskonto som omkostningen skal bogføres på.

 

Tekst

Denne tekst kan man søge på, så skriv en sigende tekst. Søgning fra økonomi- opslag/udskrifter/søg tekst-beløb.

 

Beløb

Skriv det pågældende beløb.

Bemærk, der kan være flere linjer, og fakturaen kan bogføres på flere konti, hvis det skal specificeres ud.

 

Tilføj moms

Sæt flueben hvis det skal beregnes moms.

Tryk OK

2.4. registrere faktura