1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Opsætning >

1.0. Header Patienter

Grupper                                                                                                Klik for PDF vejledning

 

 

Grupper er, en sammensætning af flere behandler aftalebøger man gerne ville se sammen.

 

Grupper kan vises både fra aftalebogen og Dagens patienter

1.3.4. grupper aftalebog

                  1.3.4. grupper dagens pt

 

Grupper opsættes i Aftalebog - Indstillinger - fanebladet 'Grupper'.

Træk med venstre muse tast, de ønskede behandlere fra vinduet "Behandlere" til vinduet "Opret gruppe".

Tryk "Gem gruppe"

Tryk "Ny", hvis der skal oprettes flere grupper.

 

Rækkefølgen kan ændres ved at bruge knapperne "OP" og "NED".

 

For at slette gruppe, klik på den ønskede gruppe og klik på knappen "Slet gruppe".

 

 

 

Fjern - Hvis man har trukket en behandler til "Opret gruppe" og fortryder, kan man markere den og trykke 'Delete' knappen på tastaturet.

Sortér behandlergrupperne øverst på behandlerlisten - Så ville grupperne stå først, og behandlerne efterfølgende som på billedet herunder.

 

1.3.4. gruppeliste