1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Aftalebog > Opsætning >

1.0. Header Patienter

Visning                                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

 

I Visning er der mulighed for at definere hvor meget man gerne ville kunne se af ens aftalebog på én gang.

 

Antal kolonner - dag = Når man står på én dag, hvor mange kolonner ville man så have? Har man 5 aftalebøger, er det en fordel at sætte
tallet til 5, så man kan se alle 5 ved siden af hinanden.

 

Antal kolonner - uge = vælger man at se en hel uge på en gang, ville der være 5 kolonner. Men vælger man at have flere aftalebøger vist
og en hel uge. Hvor mange ville man så have? Det kan jo også være for småt. 10 er meget passende.

 

Antal kolonner - måned = Ved månedsvisning kan man også definere hvor mange kolonner der skal være.

 

Antal rækker = Når der ikke er flueben i "Vis hele dagen", så kan man definere hvor mange rækker (klok slæt) man ville have. Jo flere
rækker, jo mere kan man se, jo mindre bliver det.

 

Aftalebog scroller med klokkeslæt

 

Når man går i aftalebogen, skal den så starte ved det klokken er nu, eller starte fra
morgenstunden hver gang.

Vis fanerne "Afbud" og "Aflyst/slettet" - faneblade så man kan benytte funktionerne "Slet aftale afbud pt," og "Slet aftale aflyst af klinik"

 

Fanerne bliver kun vist når fluebenet er sat

Vis behandlerknapper - Det er nemmere at klikke på knapperne for at finde anden aftalebog frem, fremfor at klikke i listen

1.3.4. visning behandlerknapperknapperne bliver kun vist når fluebenet er sat.