6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Grænsearbejder                                                                                        Klik for PDF vejledning

 

Grænsearbejder oprettes som udenlandsk patient. Dog skal det være i henhold til nedenstående:

 

Der er kommet nye regler ang. grænsearbejdere. Dvs. enkelte patienter får et ”Specielt” sygesikringskort med et specielt ”cpr” nr.

For kvinder er dagen i deres fødselsdato erstattet af 38 og for mænd 39. (Har en kvindelig patient fødselsdag den 260475 vil

patientens specielle cpr. Nr. på sygesikringskort være 380475-xxxx). For at oprette dette i al dente, oprettes patienten,

som en ”almindelig” udenlandsk patient (260475U) vælg ”grænsearbejder” i listen. Herefter vil et nyt vindue komme frem,

hvor der kan indtastes det specielle cpr nr. Dette nye nr, vil nu stå i ”Nationalitetskode” feltet. Dette vil blive indsendt til sygesikringen,

når der afregnes for sygesikringen. Patienten skal som oftest stå i gruppe 1.

 

Opret grænsearbejder:

 

Klik Patient og Ny.

 

 

Skriv de første 6 cifre i CPR-feltet. Altså patientens fødselsdag og år efterfulgt af et U, som i eksemplet herunder. 260475U

 

 

Tryk på tasten ENTER.

Vælg nationalitetskoden "Grænsearbejder" i listen herunder.

 

Tryk Luk

 

Skal patienten betale det hele selv, sættes sygesikringsgruppen til gruppe ”4”. Dvs. sygesikringsandelen bliver lagt sammen med patientandelen,
og der bliver rundet op eller ned.

 

Hvis patienten har krav på dansk sygesikringstilskud, sættes sygesikringsgruppen til ”1”. Husk der skal sendes dokumentation til sygesikringen,
hvis patienten sættes til gruppe ”1”.

 
Ændring af en allerede oprettet patient til en udenlandspatient – Hvis eks. en patient flytter til udlandet, og dermed ikke har et aktivt cpr. nr, skal
patienten laves om til en udenlandspatient. Ellers vil I få den afvist fra sygesikringen.

 

Se Ret CPR-nummer