6.0. Header - Topbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Topbjælken > Menuer > Patient >

6.0. Header - Topbjælken

Ret CPR-nummer

 

Ret CPR-nummer, bruges i følgende situationer:        

En patient flytter til udlandet og dermed skal have ændret sit CPR-nummer til et "udenlandsk" CPR nummer (fødselsdato + år efterfulgt af et "u" - "OK")

En patient, der er oprettet som en "udenlandsk" patient og flytter tilbage til Danmark igen

Har man fået oprettet en "ny patient" via aftalebogen og ikke fået indtastet patientens CPR nr. (Bemærk: Har en patienten ikke et korrekt CPR nummer,
vil al dente automatisk komme frem med følgende redigerings boks, når man forsøger at gå i journal. Der kan ikke registreres data i journalen før denne
ændring er foretaget).

 

 

Bemærk: Ret CPR-nummer, bevare patientens interne/journal nr. hvilket betyder alle oplysninger, journal osv flyttes med til det nye CPR nr.

 

Hvis der ved oprettelse af en ny patient indtastes et cpr-nummer på en patient der allerede er oprettet i databasen, vil systemet indlæse denne patients data.

 

Cpr-feltet spærres for yderligere indtastning når patientdata er gemt.

 

Se også Grænsearbejder