0.0. Header-Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt >

0.0. Header-Generelt

Rettigheder

 

Alle rettigheder tilhører al dente software a/s.
Ingen del af denne manual må reproduceres - hverken grafisk, elektronisk eller mekanisk - uden skriftlig samtykke fra udgiveren.

 

Da der er iagttaget den største opmærksomhed i udarbejdelsen af denne manual, og uanset at der er foretaget korrektur på dokumentet,
pådrager hverken udgiveren eller redaktøren sig ansvar for eventuelle fejl eller mangler, eller for hændelser der er opstået som følge af brug
af informationerne indeholdt i dette dokument. Ligeledes hæftes der ikke for brugen af de programmer der er beskrevet i dokumentet.
Udgiver og redaktør kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for tab af arbejdsindkomst eller andet forretningsmæssigt tab foranlediget eller
formodet foranlediget direkte eller indirekte af dette dokument.

 

 

Hørning, Juli 2005