1.0. Header Patienter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Patienter > Rykker >

1.0. Header Patienter

Rykkermodul                                                                                                Klik for PDF vejledning

Der er mulighed for at lave rykkere på ubetalte regninger i al dente. Før man udskriver sin rykkerkørsel skal man sikre sig at banken og

kassen stemmer, idet at patienter kan have betalt deres regninger. Når der genereres en rykkerkørsel er det vigtigt at den også bogføres

og udskrives samme dag.

Før I begynder at benytte rykkermodulet, skal I sikre at jeres rykkerbreve er max 42 linjer.
For vejledning i dette, se side 11 i denne vejledning.

 

Rykker modulet findes under 1. Økonomi – 2. Opslag/Udskrifter – 3. Opslag – 4.  Rykker

For at genere et nyt rykkerforslag tryk ’Ny’.

Følgende vindue vises hvis der ligger en rykkerkørsel som ikke er bogført og udskrevet. :

For nyt rykkerforslag tryk ’Ja’

Det er muligt at rykke for ’Alle’ rykkersæt i en kørsel.
OBS: Rykkersæt er sat til ’Alle’. Dvs. at alle Rykkersæt kommer på listen. Rykkersæt 0, 1 og 2.

Der er mulighed for som standard at give ’Rykkersæt’ forskellige ordlyd i brevene. F.eks. personlig ordlyd til patienter og en mere formel

ordlyd til ’Andre debitorer’.

Debitor nr. Hvis dette felt er tomt rykkes alle debitorer.
Hvis dette felt er udfyldt med CPR nr. (med binde streg), så er det kun den patient der kommer på listen.
Det samme gælder debitor nr. (kommune f. eks)
BehandlerHvis dette felt er tomt, genereres der rykker for alle behandlere.
Ryk pr. behandler: Hvis der er to behandlere på en regning, bliver der rykket for den samlede regning med
begge behandlere.
Rykkersæt’Rykkersæt 1’ kan være til patienter med en bestemt formulering i brevet, og ’Rykkersæt 2’ kan være til kommuner
eller andre debitorer.

Forfalds dato        Skal være dags dato. Da respitdage bestemmer, hvor langt tilbage der skal rykkes.

Minimums saldo        Saldo under dette beløb, bliver ikke rykket. Kan for f.eks. være 10 kr.

Antal rykkere        0 = for dem som ikke er rykket endnu. F. eks. Fra 0 til 2: Så rykkes der 1. 2. og 3. rykker.

Posteringsdato        Dato for postering af rykkergebyr og renter.

Betalingsbet. for rykker         Forfalds dato for rykkeren.

Tillad rateaftaler rykkes Rykke for rateaftaler (sæt flueben). Ellers skal disse annulleres iflg. den underskrevne rateaftale. Og den
oprindelige regning kan rykkes. Aftal venligst med revisor hvis I ønsker at rykke for rateaftaler.

Respitdage        Antal dage fra forfalds dato på regningen eller rykkeren, før der kan rykkes.

Rykkergebyr        Angiv det ønskede gebyr pr. rykker. Dog maks. 300 kr. i alt iflg. bogførings loven.

Send på mailHvis patienten er sat op med e-mail adresse, kan rykkeren sendes pr. e-mail.
Vi anbefaler dog IKKE, at den sidste rykker sendes pr. mail.
Rente procent pr. md.Beregner rente procent pr. md. Vi anbefaler, at I taler med Jeres revisor om dette, da der er specielle regler for dette.

Minimum saldo for beregning af rente        Saldo under dette beløb beregnes der IKKE renter på.

Respitdage for beregning af rente        Antal dage fra forfald til renteberegningen påbegyndes

Hæv rente beløb til minimum beløb        Flueben: Hæver rentebeløbet til det angivne minimumsbeløb.

Minimum rente beløb                        Sæt et minimums rente beløb.

Tryk ’Ok’

Dannet rykkerforslag

 

Listen med alle skyldnere genereres.

De røde linjer er regninger, som ikke bliver rykket ud fra de parametre, der er valgt. De vises blot på listen.
F.eks. at der er fravalgt at patienter med rateaftaler ikke skal rykkes eller patienter med forudbetaling, som ikke er udlignet.

De patienter, som står til ’rykkertype’ ’00 Rykkes ikke’ på patientforsiden. De får status ’Intet’ under ’Rykkersæt’.

Højre klik på patient vil følgende valgmuligheder vises:


Kopier, Udskriv, Vis debitorkonto og Vis åbne poster.
Hvis man dobbeltklikker på patient navnet bliver patienten indlæst i topbjælken. Og åbne poster popper op.

 

 

Send som e-mail kan tilføjes/fravælges såfremt der er en gyldig mail adresse.

 
Det er muligt at tilføje ’rykkes ikke’.

Ved andre ændringer som f. eks. Udligning i ’Åbne poster’ pga. forudbetaling eller en ændring af ’Rykkersæt’.

Så SKAL man starte et nyt forslag efterfølgende.

 

Kommuner med flere afdelinger, med hvert deres EAN nr. bliver delt op i rykkerforslaget.

Når forslaget er gennemgået og klar til at blive udskrevet, tryk på ’Udskriv & Bogfør’.

 

Udskriv rykkere for rykkerkørsel

Kontroller om rykkerne ser korrekte ud. Der kan i visse tilfælde komme 2 sider ud, hvis der er mere en 42 linjer i rykkerbrevet.

 

Hvis alt er som det skal være, sendes e-mail og printes.

For genudskriv eller Gensend af en rykkerkørsel

For genudskriv:        Alle rykkerne genudskrives (rykkere sendt pr. e-mail bliver også printet ud)

For gensend: Alle rykker bliver gensendt (e-mails bliver sendt igen) med opdateret patient information. F.eks. ny adresse
eller e-mail adresse.

For gensend én rykker:        1. Åbne poster – 2. Rykkeroversigt – 3. Print – 4. Afslut

Tilpas rykkerbreve

1.Stamdata – 2. Kartoteker – 3. Breve – 4. Find rykkerbreve5. Markér sidste linje – 6. Se linje nr. (42)