7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Søgning >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Normal søgning

 

7.3. Søgning

 

Denne fane viser søgeresultater.

 

Søgningen kan foretages under fanen Alle patienter eller Søgning.

 

Søgning kan foretages efter 3 kriterier:

 

1. Søgning efter dele af efternavn og fornavn - Der kan  søges på dele af efternavn og fornavn, f.eks. La,s :
Her listes alle de hvis efternavn begynder med La og hvis fornavn begynder med S.

Der kan søges kun på fornavnet, hvis der tastes ,fornavn, altså f.eks.:  ,svend. Herved listes alle patienter i søgelisten, der har fornavnet Svend

Hvis der kun skal søges på et efternavn, tastes efternavnet (eller en del heraf) efterfulgt af et komma.

 

2. Søgning efter personnummer - skriv en del af personnummeret og tryk S, jo mere af nummeret du skriver des færre søgeresultater
fremkommer der.

 

3. Søgning efter journalnummer - skriv journalnummeret med minus tegn foran (eks. -3453).

 

Ved søgning på patienter med navnesøgning medtages de inaktive patienter ikke i søgningen. Ved søgning på et cpr-nummer eller
internt nummer vises også inaktive patienter. Hvis patienten læses ind i patientbilledet spørges om man vil aktivere patienten.
Svares der ja, optages patienten på listen over alle aktive patienter. Hvis en patient inaktiveres undersøges, om patienten har en saldo
eller om der er ikke fakturerede ydelser i journalen. Hvis dette er tilfældet er inaktiveringen ikke mulig.

 

0.1. Pære: Det er uden betydning om der som skilletegn mellem efternavn og fornavn anvendes komma eller punktum.