0.0. Header-Generelt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Generelt > Sikkerhed >

0.0. Header-Generelt

Sikkerhedsovervejelser

 

En computer uden Internetforbindelse er i dag kun en ”halv” computer.

 

Også al dente benytter – eller rettere kræver – en bredbåndsforbindelse til Internettet.

 

Uden internetforbindelse ville det ikke være muligt at sende sygesikrings- eller Danmarksafregninger, få overført automatiske updates eller
benytte fjernsupporten, for slet ikke at tale om email, varebestilling eller lægemiddelkataloget.

 

Men med en bredbåndsforbindelse til Internettet, er man tilkoblet Internettet i en netværksforbindelse, og ikke (som det var tidligere)
via en telefonlinie.

 

Det betyder, at enhver computer på Internettet ville have nøjagtigt den samme adgang til klinikkens server, som alle arbejdspladserne på
klinikken, hvis ikke man sørgede for at spærre adgangen til systemet.

 

Man kan beskytte systemet med hardware og med software.

 

Efterfølgende skitse viser en typisk opsætning af al dente og forbindelsen til omverdenen via Internettet.

 

0.2. Firewall