7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Søgelister >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Sortering af søgeliste

 

7.4. Søgeliste med telefonnumre

 

Her opsamles søgeresultater fra indkaldemodulet.

 

Hvis der i indkaldet er patienter der skal indkaldes telefonisk, bliver denne gruppe automatisk lagt over i søgelisten.Herved kan der skiftes
til fanen aftalebog og patienterne kan få tildelt tider, uden at det er nødvendigt at skifte mellem fanerne Indkald og Aftalebog.

 

Når den ovenfor beskrevne søgeliste vises, åbnes en lille boks over listen, der viser patientens telefonnumre.

 

7.4. Sortering af søgeliste

Ved klik på knappen Sorter liste bliver det muligt at opstille kriterier for rækkefølgen på listen.Ikke blot efter navn eller nummer, men også efter „sværhedsgraden" af tidsreserveringen, dvs. de, der er sværest (kan kune møde enkelte dage og/eller indefor en meget snæver tidsramme kan sættes først på listen.

 

 

 

 

 

Patienter på søgelisten fjernes automatisk når de tildeles en tid. Det er også muligt at fjerne en patient med knappen Slet fra liste.

 

Hvis kriteriet Prioritet er valgt, sorteres listen med de farver der er valgt for de pågældende prioteter.

 

 

 

Se også:

Baggrundsfarve for søgeliste