7.0. Header Kartoteksbjælken

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kartoteksbjælken > Søgelister >

7.0. Header Kartoteksbjælken

Udskriv søgeliste

 

I udskriften af indkaldesøgelisten medtages nu også indkaldeugen. Dette muliggør også, at man kan vælge at udskriften kun skal omfatte en
bestemt uge.

Vælges "Udskriv liste" vises der først et vindue, hvor de indkaldeuger, listen gælder for, vises i en listeboks.

7.4. Udskriv søgeliste

Vælg den eller de uge(r) der ønskes udskrevet.

I udskriften er der foretaget flg. ændringer:

 

Udskriften indeholder følgende informationer:

 

7.4. Søgeliste udskrift

 

Mødedage/uger (blå markering)

Patientens foretrunkne mødedage skrives kun på listen, hvis patienten ikke kan møde alle dage. Lige/ulige uger medtages kun, hvis en af disse
er markeret i patientbilledet.

 

Prioritet: (grøn markering). I stedet for patientstatus benyttes nu prioriteten som markering. Hvis der er indtastet en alternativ kode for prioriteten,
er det denne der vises, ellers vises prioritets-nummeret, hvis der er sat en prioritet.

 

Indkaldeuge: (rød markering), Indkaldeugen tages nu med på listen.

 

NB! Hvis man under "Indstillinger søgeliste" har valgt optionen "Opdater indkald ved listedannelse", vil der ikke være nogen indkaldeuge i
søgelisten eller på udskriften, da patienten i dette tilfælde betragtes som værende indkaldt i det øjeblik han/hun sættes på listen.
Derved fjernes indkaldeugen, og datoen for "Indkaldt" sættes til dags dato.

 

 

 

Enter topic text here.